gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH PHƯỚC - BAN CHẤP HÀNH HUYỆN BÙ ĐĂNG


KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC HỘI THI"NGHI THỨC ĐỘI - CHỈ HUY ĐỘI GIỎI" KHỐI TIỂU HỌCHUYỆN BÙ ĐĂNG LẦN THỨ III NĂM HỌC 2011-2012

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Thường vụ huyện Đoàn và lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi Nghi thức Đội khối tiểu học năm học 2011 – 2012

nHUYỆN ĐOÀN – PHÒNG GD&ĐT                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HUYỆN BÙ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc       
           ***
            Số  01 /KH.LT                                                                        Bù Đăng, ngày 10  tháng 01 năm 2012

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH
Tổ chức hội thi “Nghi thức - Chỉ huy Đội giỏi”
khối tiểu học huyện Bù Đăng lần thứ III năm học 2011– 2012.


- Căn cứ Nghị quyết liên tịch về công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2011 – 2012 giữa BTV huyện Đoàn và lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào  tạo huyện;
- Căn cứ kế hoạch điều hành công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 – 2012 của Hội đồng Đội huyện Bù Đăng;
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Ban Thường vụ huyện Đoàn và lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi Nghi thức Đội khối tiểu học năm học 2011 – 2012, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội nhóm nòng cốt trong nhà trường, đặc biệt là Đội nghi thức mẫu.
- Thông qua hội thi nhằm giúp đội viên nắm và thực hiện tốt Điều lệ, Nghi thức Đội sửa đổi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phấn đấu trở thành đội viên tốt, chỉ huy Đội giỏi, góp phần xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.
- Là dịp để các liên  đội đầu tư, trang bị về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác Đội  phong trào thiếu nhi.
- Hội thi phải diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao .
II. ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG:
- Mỗi Liên Đội dự thi thành lập một đội nghi thức  mẫu gồm 16 em,  trong đó 01 em làm Chi Đội trưởng và 15 em đội viên.
- Mỗi trường cử 2 – 3 giáo viên đưa học sinh đi dự thi, trong đó Tổng phụ trách Đội làm trưởng đoàn.
III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian :
- Vòng cụm: Từ ngày 01/02/2011 đến ngày 26/3/2012 ( Có lịch thi cụ thể kèm theo).
- Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 15/5/2012.
2. Địa điểm:
- Vòng cụm: Tại sân UBND các xã, thị trấn hoặc các trường đăng cai tổ chức.
- Cấp huyện: Nhà thiếu nhi huyện Bù Đăng.
    IV. NỘI DUNG – HÌNH THỨC:
    1. Nội dung:
    1.1. Phần thi Nghi thức Đội:
    a.  Thực hành 7 yêu cầu Đội viên:
- Thi thực hành : Tất cả các em trong đội nghi thức mẫu phải thực hành đầy đủ 7 yêu cầu về kỹ năng đội viên. Thi theo từng phần riêng biệt theo yêu cầu của BTC.
- Thi  đánh trống : Mỗi Đội có 15 em tham gia đánh 03 bài trống quy định gồm: Chào cờ, hành tiến, chào mừng (trong đó có 03 em đánh trống cái, 12 em đánh trống con và 01 em chỉ  huy trống). Đội nào thực hiện đúng, đều được bài trống Quốc ca, Đội ca được cộng thêm 02 điểm / bài.
*Lưu ý: Tất cả các nội dung đều phải thi riêng theo từng yêu cầu của người đội viên. Riêng phần thực hiện nghi lễ chào cờ cử 01 đội trống gồm 05 em và 01 em cầm cờ, 02  em hộ cờ thực hiện phần nghi lễ chào cờ đúng theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
    b. Thi quản trò:
    - Các đơn vị chọn 01 đội viên có khả năng quản trò tốt nhất để tổ chức trò chơi cho đơn vị mình, các đội viên tham gia trò chơi dưới sự điều hành của người quản trò. Trò chơi phải phù hợp với các em đội viên, phù hợp với không gian ngoài trời. Đồng thời người quản trò phải giới thiệu nội dung, mục đích – ý nghiã của trò chơi và cách chơi. Ngòai việc chấm điểm của người quản trò, BGK còn chấm điểm của cả đội trong quá trình tham gia trò chơi.
    - Thời gian quy định tổ chức trò chơi là 5 phút. Vì vậy các đơn vị không cần đưa ra và thực hiện luật chơi hay còn gọi là thưởng, phạt.
    - Khi tổ chức trò chơi yêu cầu cả đội dự thi phải tham gia trò chơi.
    1.2. Phần thi Chỉ huy Đội giỏi:
    - Chỉ huy Đội sẽ trả lời 20 câu hỏi (trắc nghiệm) do Ban tổ chức đưa ra trong vòng 10 phút. Nội dung xoay quanh lịch sử Đảng, Đoàn, Đội và điều lệ, nghi thức Đội.
    - Ban giám khảo sẽ căn cứ vào quá trình  tổ chức, triển khai, thực hiện của chỉ huy điều hành đội nghi thức, các động tác, tư thế, khẩu lệnh, vị trí,  việc xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình điều hành… để chấm điểm của người chỉ huy
    Lưu ý: Phần thi Chỉ huy Đội giỏi chỉ áp dụng khi tham gia vòng chung kết cấp huyện.
           2. Hình thức thi:
- Các liên đội tiến hành bốc thăm thứ tự dự thi và tiến hành các phần thi của đơn vị mình.
            - Sau khi thực hiện phần thi nghi lễ chào cờ, các liên đội sẽ tiến hành các phần thi khác theo yêu cầu của BTC.
    * Lưu ý: Để thuận tiện cho BGK hội thi chấm điểm các phần thi, sau khi họp bàn và thống nhất các nội dung, BTC sẽ quy định thứ tự  thi của từng phần.
           3. Một số quy định:
           + Trang phục: Toàn đội mặc đồng phục nghi thức, nghi lễ, đeo khăn quàng đỏ, băng đeo, găng tay, đội viên đi giày hoặc dép có quai hậu, mũ ca lô
          + Đội cờ gồm: cờ Đội và 02 hộ cờ.
          + Chỉ huy: 01 cờ, cán cờ bằng inox có mác dài 0,7m. Cờ tam giác cân đáy bằng 0,28m, đường cao 0,32m.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Ban thường vụ huyện Đoàn (Hội đồng Đội huyện):
- Xây dựng, ký kết liên tịch, triển khai kế hoạch, chỉ đạo Hội đồng Đội huyện đôn đốc nhắc nhở HĐĐ các xã, thị trấn triển khai, tham gia, tổ chức hội thi, tham gia BGK hội thi cấp xã để lựa chọn đội hình tham gia chung kết cấp huyện.
- Xây dựng kế hoạch, thành lập BTC, Ban giám khảo, chuẩn bị CSVC cho hội thi   chung kết cấp huyện.
2. Phòng giáo dục huyện:
- Chỉ đạo các trường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các liên đội để tham gia tốt hội thi;
- Cử cán bộ Đoàn, Đội Phòng giáo dục tham gia BTC, BGK hội thi vòng cụm và chung kết cấp huyện..
2. Ban thường vụ xã Đoàn (Hội đồng Đội các xã, thị trấn):
- Trên cơ sở kế hoạch của huyện, BTV xã Đoàn, Hội Đồng Đội các xã, thị trấn chủ động phối hợp với TPT Đội các trường xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, dự trù kinh phí… tham mưu với Đảng Uỷ, UBND các xã, thị trấn để tổ chức tốt hội thi vòng cụm và tham gia hội thi cấp huyện.
- Đối với các xã, thị trấn không tổ chức hội thi, BTV Đoàn các xã, thị trấn tham mưu hỗ trợ kinh phí cho các liên đội tham gia hội thi.
     - Chọn địa điểm ngoài trời có diện tích tương đối rộng, sạch, thoáng mát, trang trí đẹp, chuẩn bị đầy đủ bàn ghế cho đại biểu, BGK,  để đảm bảo số lượng đội viên của các đơn vị dự thi và cổ động viên.
            -Trang trí lễ đài và khu vực hội thi theo ma ket sau:
 
*Mời  thành phần dự khai mạc hội thi.
- Đại biểu mời: Lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Bí thư Chi Đoàn, Công Đoàn trường, Hội cha mẹ học sinh, TPT Đội các trường trên địa bàn xã, các đoàn thể khác như Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh….Đại biểu mời và giáo viên  dự hội thi đều phải đeo khăn quàng đỏ.
3. Các liên đội trường học:
-  Các Liên đội chủ  động tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường để , trang bị, tập luyện cho Đội nghi thức tham gia hội thi.
  - Các liên đội tham gia hội thi chuẩn bị cờ, trống …. để các đội thực hiện các phần thi theo yêu cầu của BGK.
- Cổ động viên: Tất cả đội viên, sao nhi đồng của Liên Đội.
VI. KINH PHÍ:
- BTV huyện Đoàn (Hội đồng Đội huyện): Chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí tổ chức, giải thưởng và cờ lưu niệm chung kết cấp huyện.
- BTV xã Đoàn, Hội Đồng Đội các xã lập kế hoạch, dự trù kinh phí tham mưu cho Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn, tổ chức, tham gia tốt hội thi vòng cụm.
-  Các Liên đội chủ  động tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường để lo kinh phí trang bị đồng phục, đưa đón đội tuyển trong quá trình tập luyện và tham gia hội thi.
Trên đây là kế hoạch liên tịch giữa BTV Huyện Đoàn và lãnh đạo PGD huyện Bù Đăng về việc tổ chức hội thi “Nghi thức – chỉ huy Đội giỏi” khối tiểu học năm học 2011 – 2012, đề nghị BTV xã Đoàn, HĐĐ các xã, thị trấn, BGH các trường chỉ đạo các liên đội  tổ chức triển khai thực hiện tốt.
                                                                            
     TRƯỞNG PHÒNG                                                                               TM. BTV HUYỆN ĐOÀN
                                                                       BÍ THƯ  
     
 (đã ký)                                                           (đã ký)
                                                                                                                             Lê Văn Thu   
                                                Nguyễn Cảnh Thảo
Nơi nhận:     
- TT tỉnh Đoàn, HĐĐ tỉnh;                                                                         
- Thường trực Huyện Đoàn;
- Phòng giáo dục huyện (phối hợp).
- BTV Đoàn, HĐĐ các xã, thị trấn;
- BGH, Các liên đội trường học;
- Lưu VP Đoàn, Đội.
LỊCH THI NGHI THỨC ĐỘI VÒNG CỤM
STT     CỤM    SỐ LIÊN ĐỘI    THỜI GIAN     ĐỊA ĐIỂM    GHI CHÚ
1    Bom Bo    5    28/02/2012    UBND xã Bom Bo    
    Đường 10                
    ĐakNhau                
2    Đồng Nai    5    29/02/2012    UBND Xã Thọ Sơn    
    Phú Sơn                
    Thọ Sơn                
3    Phước Sơn    4    01/03/2012    Trường TH Đoàn Kết    
    Đoàn Kết                
    Đức Phong                
4    Nghĩa Trung    5    20/03/2012    TH Trịnh Hoài Đức    
    Nghĩa Bình                
     Đức Liễu                
5    Minh Hưng    4    21/03/2012    Trường TH Minh Hưng    
    Bình Minh                
6    Thống Nhất    5    22/03/2012    UBND xã Thống Nhất    
    Đăng Hà                 
7    Chung kết     10    15/5/2012    NTN huyện    
       
            HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN BÙ ĐĂNG
BAN TỔ CHỨC HỘI THI  “NGHI THỨC ĐỘI”
HUYỆN BÙ ĐĂNG NĂM HỌC 2011 - 2012
PHIẾU CHẤM ĐIỂM HỘI THI (Tham khảo).
ĐƠN VỊ:…………………………………GIÁM KHẢO:………………………………………………
                                                                                             Ngày thi:……/………/ 2011
TT    
NỘI DUNG PHẦN THI    ĐIỂM CHUẨN    ĐIỂM CHẤM    Nhận xét, đánh giá
1    Số lượng đội nghi thức 16 em.     05        
2    Đội hình đều, đẹp. Đồng phục đúng nghi thức: Có giày bata, tất, băng đeo, mũ nghi thức, găng tay.    10        
3    Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát đúng quốc ca, đội ca    10        
4    Hô đáp khẩu hiệu đúng, to rõ.    05        
5    Đánh đúng ba bài trống quy định:    15        
A    Chào cờ    05        
B    Chào mừng    05        
C    Hành tiến    05        
6    Trống quốc ca, đội ca (Khuyến khích thêm, 2,5 điểm/ 1 bài)      05*        
7    Động tác cầm cờ, dương cờ, vác cờ đúng tư thế    05        
8    Tập hợp đội hình chữ U chỉnh đốn đội hình và thực hiện các động tác tháo, thắt khăn quàng.    
10        
A    Tập hợp đội hình chữ U chỉnh đốn đội hình.    05        
B    Thực hiện các động tác tháo, thắt khăn quàng.    05        
9    Tập hợp đội hình hàng ngang chỉnh đốn đội hình,thực hiện các  động tác cá nhân tại chỗ: Quay trái, quay phải, quay đằng sau, Tiến, lùi, sang trái, sang phải.    15        
A    Tập hợp đội hình hàng ngang, chỉnh đốn đội hình    05        
B    Quay trái, quay phải, quay đằng sau    05        
C    Tiến, lùi, sang trái, sang phải    05        
10    Tập hợp đội hình hàng dọc, chỉnh đốn đội hình, điểm số báo cáo và thực hiện các động tác cá nhân di động: Dậm chân, đi đều, chạy tại chỗ, chạy đều, vòng bên trái, vòng bên phải, vòng đằng sau.    15        
    Tập hợp đội hình hàng dọc, chỉnh đốn đội hình, điểm số báo cáo     05        
    Dậm chân, đi đều,  vòng bên trái, vòng bên phải, vòng đằng sau.    05        
    Chạy tại chỗ, chạy đều, vòng bên trái, vòng bên phải, vòng đằng sau.    05        
11    Tập hợp đội hình vòng tròn, chỉnh đốn đội ngũ và tổ chức sinh hoạt, vui chơi trong hoạt động Đội     10        
12    Điểm chỉ huy: Nhanh nhẹn, hô to, rõ, chính xác các khẩu lệnh, các động tác dứt khoát, chọn vị trí đứng, vị trí triển khai đội hình phù hợp.
Lưu ý: Điểm chỉ huy được cộng vào phần thi: Chỉ huy Đội giỏi.    10*        
Tổng cộng: (Không tính điểm thưởng, điểm chỉ huy):    100        
- Các liên đội có ý kiến điều chỉnh, bổ sung, sữa chữa bảng điểm phản hồi trực tiếp về Hội đồng Đội huyện trước ngày 30/12/2011.
GÓP Ý CHUNG…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gíám khảo

Sỹ Thanh (Theo HỘI ĐỒNG ĐỘI)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: